About security: blog and news about IT and data security

DIGITAL ERA 2018: EU GDPR AND DATA PRIVACY FORUM

Līgums ar LIAA

Seminārs "Hakeri, digitālās ekonomikas riski un iespējas"

20.03.2018

DIGITAL ERA 2018: EU GDPR AND DATA PRIVACY FORUM

The fifth annual data security forum “Digital Era” is here! For all these years the subject of the forum has been data protection and this year will be no exception. “Digital Era” is the largest event in the Baltics, devoted to the General Data Protection Regulation – GDPR - adopted in 2016 by the European Union. The forum is organized by the largest cyber security company in Latvia, Data Security Solutions, in cooperation with the Ministry of Justice, Data State Inspectorate and the Association of Latvian Certified Data Protection Officers.
08.08.2016

Līgums ar LIAA

SIA “DataSecurity Solutions” ir noslēdzis 05.07.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/517ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

19.07.2016

Seminārs "Hakeri, digitālās ekonomikas riski un iespējas"

Vienotā digitālā tirgus kontekstā, kad ikvienam e-komercijā esošajam uzņēmējam rodas iespēja uzreiz nokļūt pie apmēram 4 miljardiem patērētāju, drošība ir viens no stūrakmeņiem, lai uzņēmējdarbība tīmeklī būtu sekmīga. Vēl būtisks izaicinājums un risks jebkuram uzņēmējam ir nelojālie darbinieki, kuri nopludina informāciju vai grauj uzņēmuma tēlu. Var teikt, ka kiberdrošība ir visstraujāk augošākā IT apakšnozare, kuras izaugsmi ietekmē gan kopējais digitālo tehnoloģiju progress, gan saistītais ļaundaru progress. Turklāt, starp ļaundariem ir ne tikai ikviens interesents, profesionāli hakeru un/vai teroristu grupējumi, bet pat veselas valstis. Zināt kiberdrošības riskus, kontekstā ar tehnoloģiju attīstības tendencēm ir stratēģiski nepieciešams uzņēmēju konkurētspējas un ilgtermiņa attīstības nodrošināšanai, tāpēc LTRK, kopā ar nozares ekspertiem no “Data Security Solutions” un valsts nozīmīgākajām institūcijām, kas veido likumus un palīdz aizsargāt IT sistēmas un datus, aicina ikvienu LTRK biedru pievienoties uz nelielo, informatīvo semināru “Latvijas Nacionālās Bibliotēkas” konferenču centrā, š.g. 9.augustā, no plkst. 14.00 līdz 18.00.
06.04.2016

Digitālā Ēra 2016

Jau trešo gadu pēc kārtas, kopīgi ar “Latvijas Serticēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, DataSecurity Solutions rīko semināru “Digitālā Ēra”, lai, sanākot kopā nozares vadošajiem specialistiem no valsts un privātā sektora, tiktu apspriesti jautājumi par privātumu internetā, kā arī par datu aizsardzību, aplūkojot visjaunākās tirgus tendences un regulatīvās normas kā Latvijā tā Eiropas Savienībā.
08.01.2016

Security in the Cloud – Concerns & Considerations

As more and more companies enter the Cloud, the questions of its security become increasingly common. So is Cloud more or less secure than traditional IT infrastructure?
Security controls in Cloud computing are similar to those in traditional IT environments. However, because of the Cloud service and operational models employed with the implied organizational division of responsibilities and the technologies used to enable Cloud services, Cloud computing may present different risks to an organization than traditional IT solutions.
Pages <1234567>

Did you know?

Learn more